Toiminnan eettisyys

Terveydenhuollon yhteinen arvoperusta luo puitteet NordLabin toiminnalle. Toiminnallamme tulee olla mahdollisimman hyvä vaikutus potilaan terveyteen ja elämään. Kunnioitamme ihmisarvoa ja potilaan oikeuksia. Toimimme yhteisesti hyväksymiemme arvojen mukaisesti. Toimintamme on luotettavaa, tehokasta ja taloudellista, ja se vastaa asiakkaiden tarpeita. Johtaminen on avointa ja oikeudenmukaista. Ylläpidämme ja kehitämme henkilökunnan ammattitaitoa. Arvioimme toimintaamme ja kehitämme sitä. Haluamme olla osaava ja hyvinvoiva työyhteisö.