Verensokeri

Veren sokeri- eli glukoosimääritystä käytetään tavallisimmin diabeteksen diagnostiikkaan ja seurantaan.

Glukoosi tutkitaan paastoverinäytteestä, jota varten pitää olla syömättä ja juomatta 10 - 12 tuntia (lasillisen vettä ja tarvittaessa aamulääkkeet voi nauttia).

Diabeteksen määritelmänä on, että paaston jälkeinen glukoosipitoisuus on toistetusti 7,0 mmol/l tai sitä suurempi.

Diagnoosia ei voi perustaa yhteen glukoosimääritykseen. Normaalisti paastonäytteen glukoosipitoisuus on korkeintaan 6,0 mmol/l.
Tulos 6,1-6.9 mmol/l merkitsee suurentunutta paastoarvoa ja se on diabeteksen riskitekijä.

Diabeetikon hoidossa pyritään glukoosi-pitoisuus saamaan mahdollisimman normaalille tasolle.