Näytekierrot NordLab Oulu

Näyteenottokiertoaikataulut

NordLab Oulu

Mikäli tarvitsette näytteenottoa tilausajan umpeuduttua, olkaa hyvä ja ilmoittakaa tehdyt lisäpyynnöt alla oleviin yhteyspuhelinnumeroihin.
Näytteenottajan ollessa vielä osastolla, lisäpyyntötarrat tulee toimittaa suoraan näytteenottajalle. Jos kierto ko. rakennusosassa on vielä kesken (tai enintään 15 min yli kiertoajan) lisäpyynnöt haetaan osastolta.

Kiertoajan umpeuduttua, lisäpyyntö katsotaan kierron ulkopuoliseksi näytteenotoksi josta NordLab veloittaa erillisen hinnaston mukaisen noutomaksun.
Kierron ulkopuoliset tutkimukset tulee aina tilata päivystyspyyntönä.

Näytteenottokiertoaikataulut ja yhteyspuhelinnumerot