Selvittelymaksun käyttöönotto Taivalkosken toimipisteessä