Mykobakteeri –viljely tutkimuksen tekopaikkamuutos