Alihankintalaboratorio tiedottaa: virtsan amylaasi, isoentsyymit-tutkimuksen viitealue muuttuu