Alihankintalaboratorio tiedottaa: HE4 -tutkimukseen menetelmä ja tulostaso muuttuvat