Virtsan diffi –tutkimus lopetetaan NordLabin alueella tutkimuksen vähäisen kliinisen käytön vuoksi 13.1.2020 alkaen