Verensokerin pitkäaikaisseuranta

Tutkimusta käytetään pääasiassa veren glukoosin pitkäaikaistasapainon seurantaan diabetespotilailla.

Tutkimusta voidaan käyttää myös diabeteksen toteamiseen. HbA1c eli sokerihemoglobiini kuvastaa veren glukoosipitoisuutta edeltävän kahden kuukauden ajalta.

Diabeetikon hoidossa pyritään tavallisesti HbA1c tulostasoon alle 53 mmol/mol (vastaa alle 7.0 % vanhoissa yksiköissä).