Vastasyntyneiden bilirubiinipitoisuuksissa on jopa 20% eli 40 µmol/l ero eri laboratorioiden välillä. Pyydämme huomioimaan eron ja kontrolloimaan tulokset potilaan siirtyessä toiseen hoitopaikkaan.