Ulosteen Clostridium difficilen toksiinigeenin nukleiinihappo (F -CldTNhO) -tutkimuksessa vastausviiveitä