Ohje tutkijoille - NordLab Oulu

NordLab Oulun aluelaboratoriossa tutkimustyöhön suhtaudutaan positiivisesti pyrkien kaikin tavoin mahdollistamaan ja helpottamaan tutkimustyön tekemistä.

Tutkimusta suunnittelevan tulee olla mahdollisimman varhain yhteydessä NordLab Oulun aluelaboratorion tutkimuskoordinaattoriin. Tällöin tarvittavat laboratoriotutkimukset, näytteenotot ja/tai näytekuljetukset voidaan järjestää sujuvammin ja edullisemmin.

Yhteydenotto on erityisen tärkeää silloin, kun näytteitä on tarkoitus ottaa muissakin terveydenhuollon yksiköissä kuin Nordlabin alueen sairaaloissa. Samalla varmistuu se, että koko näytteenkäsittelyprosessi on sujuva ja että laboratorioanalytiikka on otettu parhaalla mahdollisella tavalla huomioon hankkeen dokumentaatiossa, tiedotuksessa ja tutkittaville menevissä kirjeissä.

Tarkempi ohjeistus laboratoriopalvelujen tuottamisesta tutkijoille tai toimeksiantajalle löytyvät Ohje Tutkijoille dokumentista.

Yhteystiedot:
Tutkimuskoordinaattori Helena Moilanen
puh. 040 635 6346
sähköposti: helena.moilanen@nordlab.fi

Tiedostot