Ohje tutkijoille

Tutkimusta suunnittelevan tulee olla mahdollisimman varhain yhteydessä NordLabin tutkimuskoordinaattoriin. Tällöin tarvittavat laboratoriotutkimukset, näytteenotot ja/tai näytekuljetukset voidaan järjestää sujuvammin ja edullisemmin.

Yhteydenotto on erityisen tärkeää silloin, kun näytteitä on tarkoitus ottaa muissakin terveydenhuollon yksiköissä kuin NordLabin toimipisteissä. Samalla varmistuu se, että koko näytteenkäsittelyprosessi on sujuva ja että laboratorioanalytiikka on otettu parhaalla mahdollisella tavalla huomioon hankkeen dokumentaatiossa, tiedotuksessa ja tutkittaville menevissä kirjeissä.

Tarkempi ohjeistus laboratoriopalvelujen tuottamisesta tutkijoille tai toimeksiantajalle löytyvät Ohje Tutkijoille dokumentista.

Yhteystiedot:
Tutkimuskoordinaattori Mira Alaraappana
puh. 040 635 6745
sähköposti: mira.alaraappana@nordlab.fi