Tutkimuksen 8577 -InABRSV näytteenottovälineiden jakamiskäytäntö muuttuu 4.11.2019 alkaen Nordlab Rovaniemellä