Yksityislääkärille

NordLabin laboratoriopalvelut itsemaksavalle asiakkaalle yksityislääkärin lähettämänä

NordLab tarjoaa laboratoriopalvelua myös yksityisen lääkärin lähetteellä.

Näytteenottoon tulee varata aina aika ajanvarauksesta ,palvelusta Itsemaksavan asiakkaan verikoe/sydänfilmi.

Itsemaksavan asiakkaan ajanvaraus

Tutkimusvalikoima

Yksityislääkärin tulisi käyttää lähetteenä NordLabin lähetyslomaketta.

Henkilöllä, joka tulee näytteenottopisteeseen yksityislääkärin lähetteellä, tulee olla mukana lähete, johon on merkitty halutut tutkimukset. Näytteenoton henkilökunta ei voi opastaa valinnassa.

NordLab myy itsemaksaville asiakkaille, joilla on mukana lääkärin lähete, lähetteessä mainitut tutkimukset lukuun ottamatta genetiikan tutkimuksia, spirometriatutkimusta sekä valvottua virtsanäytteenantoa huumetestausta varten.

Mikrobiologian tutkimuksia varten lähetteessä tulee olla yksityislääkärin nimi ja yhteystiedot, jotta tarvittaessa voidaan olla yhteydessä lähettävään lääkäriin. Mikäli pyydettävä tutkimus on seurantatutkimus (esim. TSH, T4V, lääkehoidon turvakokeet), joka otetaan tietyin väliajoin, tutkimus voidaan toistaa tarvittaessa vanhalla lähetteellä ilman uutta lähetettä yksityislääkäriltä.

Yksityislääkäriä pyydetään ohjeistamaan asiakastaan näytteenottoon valmistautumisessa NordLabin potilasohjeen mukaisesti.
Osaan tutkimuksista voidaan tarvita myös tutkimuskohtaisia potilasohjeita, jotka ovat myös yksityislääkärien käytettävissä.

Lisätietoja tutkimusten hinnoista ja vastausten lähettämisestä löydät itsemaksavien asiakkaiden ohjesivulta sekä Laboratoriotulokset ja Omakanta sivulta.

NordLab ei vastaa itsemaksavan asiakkaan tutkimusnäytteiden tulosten tulkinnasta.