Tiedotteet

CMV- ja EBV- PCR- tutkimukset, tarkennus edelliseen tiedotteeseen
06.03.2013

Tutkimukset
P-CMVNh (4777),
Sytomegalovirus, nukleiinihappo (kvant)
-CMVNh (1715), Sytomegalovirus, nukleiinihappo (kvant)
P –EBVNh (4775),
Epstein-Barr -virus, nukleiinihappo (kvant)
-EBVNh (4776), Epstein-Barr -virus, nukleiinihappo (kvant)

 

Asia
Tiedotteessa 4/2013 oli tutkimusnimikkeissä kirjoitusvirhe. Yllä oikeat nimikkeet ja numerot. Lisäksi myös muista kuin plasmanäytteistä aletaan tehdä kvantitatiivisia määrityksiä. 
 

Menetelmä
Reaaliaikainen PCR-menetelmä (CE-IVD merkitty, Qiagen).
P –CMVNh on standardoitu kansainväliseen WHO 1 standardiin.
Muille kuin plasmanäytteille tehdään jatkossa myös kvantitatiivinen määritys, mutta koska kvantitatiivista määritystä ei ole vakioitu muille näytelaaduille, lähtömateriaalin epätasalaatuisuuden vuoksi, viruskopiomäärien kliininen tulkinta on epäluotettavaa. Positiivisiin tuloksiin liitetään tämän epävarmuustekijän sisältävä kommentti.

 

Viitearvot
Kvantitatiivisten tutkimusten lineaarisen mittausalueen alarajat ovat:
CMVNh: 80 kopiota / ml
EBVNh: 300 kopiota / ml

Tiedusteluihin vastaavat
Sairaalamikrobiologi Irma Ikäheimo, puh (08) 315 4005 tai email:
etunimi.ikaheimo@ppshp.fi
Erikoislääkäri Jaana Kauppila, puh 040 512 7203 tai email: etunimi.sukunimi@ppshp.fi

 

NordLab Oulun aluelaboratorion johtaja,ylilääkäri
Leila Risteli