Tiedotteet

CMV- ja EBVNHo- tutkimusten menetelmä ja tekopaikkamuutos
31.01.2013

Tutkimukset
P-CMVNhO (4777), Sytomegalovirus, nukleiinihappo (kvant)
 
-CMVNO (1715), Sytomegalovirus, nukleiinihappo (kval)
P –EBVNhO (4775), Epstein-Barr -virus, nukleiinihappo (kvant)
 -EBVNhO (4776), Epstein-Barr -virus, nukleiinihappo (kval)

Asia
Viikosta 7 alkaen tutkimukset siirtyvät alihankinnasta NordLab/Oulu mikrobiologian laboratorion tehtäväksi.

Menetelmä
Reaaliaikainen PCR-menetelmä (CE-IVD merkitty, Qiagen). Plasmanäytteille tehdään kvantitatiivinen määritys, muille näytelaaduille menetelmä antaa kvalitatiivisen (positiivinen / negatiivinen) tuloksen. P –CMVNhO on standardoitu kansainväliseen WHO 1 standardiin.

Viitearvot
Kvantitatiivisten tutkimusten lineaarisen mittausalueen alarajat ovat:
P-CMVNhO: 80 kopiota / ml (aikaisemmin 150 kopiota / ml)
P –EBVNhO: 300 kopiota / ml (aikaisemmin 50 kopiota / ml)

Huomautuksia
P –CMVNhO- menetelmän vertailussa entisen menetelmän kanssa havaittiin että korkeilla (>15000 kopiota / ml) viruspitoisuuksilla uusi menetelmä saattaa antaa selvästi korkeampia kopiomääriä entiseen menetelmään verrattuna. Tämä tulee ottaa huomioon, mikäli potilaan näytteitä on aiemmin tutkittu vanhalla menetelmällä.

Tiedusteluihin vastaavat
Sairaalamikrobiologi Irma Ikämeimo, puh (08) 315 4005 tai email: etunimi.ikaheimo(at)ppshp.fi
Erikoislääkäri Jaana Kauppila, puh 040 512 7203 tai email: etunimi.sukunimi(at)ppshp.fi

NordLab Oulun aluelaboratorion johtaja, ylilääkäri Leila Risteli