Infektio- ja Herkkyysmääritystilastot

 

NordLab Oulu - Infektioraportti 

 

Yhteenveto viikko 39/2020

Hengitystieinfektioiden yleisimpinä aiheuttajina viikolla 39 olivat rino- ja enterovirusinfektiot.

Nordlabin alueen koronatilanteen seuranta löytyy valtakunnallisesta koronatiedotus-palvelimesta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankoh...

Suolistoinfektioiden aiheuttajista Clostridium difficile on yleisin löydös ulostenäytteistä yhteensä 8

Hepatiitti C on edelleen yleisin löydös hepatiittiviruksista yhteensä 2 viikolla 39.

Sukupuolitaudeista Chlamydia trachomatis´sta todettiin yhteensä 21 .

Francisiella tularensis -löydöksiä viikolla 37 yhteensä 18 , viikolla 38  yhteensä 5 ja viikolla 39 yhteensä 2. 

Mikrobilääkeresistenssi Pohjois-Pohjanmaa

Lapin alue

 

Veriviljelylöydökset Pohjois-Pohjanmaa