Sytomegalo- ja Epstein Barr-virusten nukleiinihappotutkimusmenetelmät muuttuvat