Seerumin vapaan trijodityroniinin (S -T3-V) ja plasman vapaan tyroksiinin (P -T4-V) uudet viitevälit otetaan käyttöön