Retikulosyyttitutkimusten tulostaso on muuttunut Raahen laboratoriossa