Rasvatutkimukset

Rasva-aineenvaihduntaan selvitettäessä tavallisimmin mitataan veren kokonaiskolesteroli-, LDL- kolesteroli-, HDL-kolesteroli- ja triglyseridipitoisuuksia.

Ajanvarauksen näytteenottoon voi tehdä myös iltapäivälle, koska rasvapitoisuuksien mittaus ei yleensä vaadi paastoa. Paastolla ei ole osoitettu olevan merkittävää vaikutusta tuloksiin.

Koko väestön tavoitteena on kokonaiskolesterolipitoisuus alle 5 mmol/l. 

  • LDL-kolesterolipitoisuus alle 3 mmol/l
  • HDL-kolesterolipitoisuus yli 1 mmol/l
  • Triglyseridipitoisuus alle 2 mmol/l 
     

Potilailla, jotka kuuluvat suureen riskiin (esim. jo todettu valtimotauti tai diabetes), tavoitteet ovat erilaisia.

Kohonnut kolesterolitaso aiheuttaa muutoksia verisuonten seinämissä ja on keskeinen valtimotautien riskitekijä.
LDL-kolesteroli (ns. ’huono kolesteroli’) kuljettaa kolesterolia kudoksiin ja verisuonten seinämiin. HDL-kolesteroli (ns. ’hyvä kolesteroli’) kuljettaa kolesterolia pois kudoksista ja verisuonten seinämistä. Jos LDL-kolesterolia on paljon, sitä kertyy haitallisia määriä valtimoiden seinämiin ja yhdessä tulehdusreaktion kanssa tilanne johtaa lopulta valtimotaudin syntyyn.

HDL-kolesterolin pitoisuus on nykykäsityksen mukaan kääntäen verrannollinen sepelvaltimotautiriskiin eli matalan pitoisuuden katsotaan lisäävän sairastumisriskiä. Kohonnut triglyseridipitoisuus on valtimotautien itsenäinen riskitekijä.