Potilasturvallisuus NordLabissa

Potilaalla on oikeus laadukkaaseen, turvalliseen ja asianmukaiseen hoitoon

Pyrimme NordLabin laboratoriossa omalta osaltamme varmistamaan potilasturvallisuuden. Laboratorion laatujärjestelmä takaa, että tuottamamme palvelut ovat laadukkaita ja luotettavia. Laatujärjestelmän mukaiset työ- ja potilasohjeet sekä henkilökunnan perehdyttäminen ja säännöllinen koulutus tukevat hoidon turvallisuutta. Tarkkailemme itse jatkuvasti tuottamiemme laboratoriopalvelujen laatua sekä osallistumme säännöllisesti ulkopuolisten tahojen järjestämään laadunohjaukseen.

Tärkein yksittäinen laboratoriotulosten oikeellisuuteen vaikuttava tekijä on, että näytteet otetaan oikeasta potilaasta ja tutkimukset tehdään oikealle potilaalle. Tämän vuoksi jokaisen työntekijän on varmistettava henkilötietonne pyytämällä teitä kertomaan nimenne ja henkilötunnuksenne.

Kehitämme toimintaamme omien havaintojemme ja meille tulleen palautteen perusteella. Tästä syystä antamanne palaute on meille tärkeää.

Potilaspalaute
Voitte antaa palautetta sähköisesn palautejärjestelmän kautta. Palautteen voi antaa myös nimettömänä, mutta yhteystiedot ovat toivottavia, jotta voimme vastata saamaamme palautteeseen.

Asiakaspalaute

Potilasasiamies

NordLabin potilasasiamies on Hilkka Manner

puh   040 762 6285
sähköposti:   hilkka.manner@ppshp.fi
osoite: PL 21 90029 OYS
  sisäänkäynti B2, 4 krs huone N2 431

 

Hänet tavoittaa arkisin puhelimitse klo 8.00 – 15.00.Henkilökohtainen tapaaminen sovitaan puhelimitse.

Potilasasiamies neuvoo ja ohjaa potilaita, heidän omaisiaan ja henkilökuntaa potilaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. Mikäli palvelujen käyttäjänä koette, että saamaanne hoitoon tai kohteluun liittyy ongelmia tai epäselvyyksiä, niistä on ensisijaisesti syytä keskustella NordLabin henkilökunnan ja heidän esimiestensä kanssa. Tämä on nopein tapa saada asia selviteltyä ja tehtyä mahdolliset korjaustoimenpiteet.
Mikäli yhteisymmärrystä ristiriitatilanteen ratkaisemiseksi ei saavuteta, niin potilasasiamies avustaa asian selvittämisessä ja neuvoo valitusmenettelyssä. Potilasasiamies ei tee päätöksiä tai ota kantaa lääketieteellisesti perusteltuihin ratkaisuihin, vaan terveydenhuoltoa valvovat viranomaiset toimivat sairaalan ulkopuolella.

Lisätietoa potilaan oikeuksista:

 

PPSHP - Potilaan oikeudet 
STM ja potilasturvallisuus
Valvira - potilaan asema ja oikeudet