Kotona otettavien näytteiden otto-ohjeita

Näytteenottovälineet ja ohjeet näytteenottoon saatte omasta hoitoyksiköstä.
Voitte noutaa välineet myös lähimmästä NordLab näytteenottopisteestä ilman ajanvarausta (omia näyteastioita ei saa käyttää).

, , ,