Tietosuoja

NordLab laboratorioliikelaitos tuottaa laboratoriopalveluja tilaajien (Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Lapin sairaanhoitopiiri, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ) lukuun. Tilaajat ovat omien potilaidensa potilasasiakirjojen ja -tietojen rekisterinpitäjiä ja vastaavat niiden arkistoinnista ja säilyttämisestä oman potilasrekisterinsä osana säädösten ja STM:n ohjeiden mukaisesti

Tilaaja toimittaa NordLabille laboratoriopalvelutuotannossa tarpeelliset edellä mainittujen sairaanhoitopiirien potilaiden potilashallinnolliset tiedot tarvittaessa. 

NordLab tietosuojavastaavana toimii 

Hannu Hietala /Monetra

tietosuojavastaava@nordlab.fi
 

NordLab liikelaitoskuntayhtymän tietosuojaselosteet:

NordLab tietosuojaseloste 6.2.2019 (NordLab toimintojen tuotantorekisteri)
Ajanvarauspalvelun rekisteriseloste
 

NordLab toiminta-alueen sairaanhoitopiirien rekisteriselosteet:

PPSHP:n rekisteriselosteet
L-PSHP:n rekisteriselosteet
LSHP:n rekisteriselosteet
Kainuun sote potilasrekisterit
Soiten potilasrekisterit