Laatu

NordLab on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio (T113). Laatujärjestelmämme noudattaa standardia SFS-EN ISO 15189:2013. Luettelo voimassa olevista akkreditoiduista tutkimuksista ja toimipaikoista on FINAS:in internetsivuilla (T113).

NordLab Oulun soluterapialaboratoriolla on kudoslain mukainen Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskuksen (Fimea) myöntämä toimilupa, jonka voimassaolo tarkistetaan säännöllisin väliajoin.

Säteilyturvakeskus (STUK) on myöntänyt NordLab Oulun verikeskukselle säteilylain ja siihen liittyvien asetusten mukaisen oikeuden lääketieteellisen säteilyn käyttöön.