Laatu

NordLab Oulun, Kokkolan, Kemin, Kajaanin ja Rovaniemen aluelaboratoriot ovat FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoimia testauslaboratorioita (T113). Laboratorion laatujärjestelmä noudattaa standardia SFS-EN ISO 15189. Voimassa oleva pätevyysalue, jota akkreditointi koskee, on luettavissa täällä

NordLabin tavoitteena on kehittää kaikkien aluelaboratorioiden toiminta sellaiseksi, että edellä mainittujen standardien vaatimukset täyttyvät.

NordLab Oulun kantasolulaboratoriolla on kudoslain mukainen Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskuksen (Fimea) myöntämä toimilupa, jonka voimassaolo tarkistetaan säännöllisin väliajoin.

Säteilyturvakeskus (STUK) on myöntänyt NordLab Oulun verikeskukselle säteilylain ja siihen liittyvien asetusten mukaisen oikeuden lääketieteellisen säteilyn käyttöön.