Arvomme

Arvomme

Jokapäiväistä työtämme ohjaavat arvot ovat asiakaslähtöisyys, uudistuskyky, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja taloudellisuus.

Yhteiset arvomme näkyvät arjen teoissa ja valinnoissa – päätöksenteossa sekä tavassamme toimia ja palvella asiakkaitamme.
Arvojemme mukainen toiminta tekee meistä laadullisesti ja taloudellisesti vahvan yrityksen ja halutun työnantajan.
Arvoihin sitoutumalla onnistumme tehtävässämme tuottaa mahdollisimman hyvä vaikutus potilaidemme terveyteen ja elämään.

 

Asiakaslähtöisyys
Tunnemme asiakkaidemme tarpeet.
Teemme työtä asiakkaita varten yhteistyössä heidän kanssaan.
Turvaamme palvelujen saatavuuden maantieteellisesti laajalla alueella Pohjois-Suomessa.
Uudistumiskyky
Olemme avoimia uusille toiminta- ja työtavoille.
Arvioimme ja kehitämme toimintaamme ja ylläpidämme ammatillista pätevyyttämme jatkuvasti.
Vastuullisuus
Teemme työtämme potilaan hyvän ja turvallisen hoidon eteen.
Jokainen vastaa työnsä laadusta ja turvallisuudesta. 
Jokainen on vastuussa hyvinvoivan työyhteisön luomisesta ja ylläpitämisestä. 
Oikeudenmukaisuus
Päätöksenteko on oikeudenmukaista ja läpinäkyvää. 
Arvostamme kaikkien osaamista.
Taloudellisuus
Käytämme resurssit tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti.
Meillä on selkeät tulos- ja kehitystavoitteet.