Likvorin oreksiini A-määrityksen menetelmässä tapahtuu muutoksia