Kystatiini C määritys siirretään väliaikaisesti alihankintaan