-DermNhO tutkimusta ei toistaiseksi tehdä COVID-19 diagnostiikan resurssien turvaamiseksi