COVID-19 NhO-diagnostiikassa siirrytään käyttämään vain yhtä tutkimusnimikettä –CV19NhO (6466)