Alihankintalaboratorion vaihtumisen myötä syntyy muutoksia tutkimusten nimikkeisiin ja viitearvoihin