Alihankintalaboratorion vaihtumisen myötä syntyneitä muutoksia viiteväleihin