Alihankintalaboratorio tiedottaa: Kromograniini A -tutkimuksen tekopaikka muuttuu ja tulostaso laskee 20% nykyisestä